Bestuur

                       

 

functie  naam tel nr e-mail
Voorzitter Sjaak Tempelaars 06-53826162 jacktempelaars@ziggo.nl
Secretaris Albert Martens 0164-265856 martensvangils@yahoo.com
Penningmeester Alphons van de Velde 06-51406525 alphonsvdv@hotmail.com
   
Wedstrijdsecretaris sen.  Sjaak Tempelaars  06-53826162 jacktempelaars@ziggo.nl
Sponsorzaken Peter Oerlemans 06-29063712  
Technische zaken Vacant    
Ledenadministratie Jack van Nispen 06-53812450 j.j.vannispen@planet.nl
Jeugdvoorzitter Jan Bergs 06-48177260  
financiële administratie Netty Maartense    

 

Bestuur is te bereiken via bestuur@nieuwborgvliet.nl